Att tänka på inför din operation

Följ de muntliga och skriftliga instruktionerna du fått av oss
gällande förberedelser inför din operation, läs mer här.

Om du får förhinder eller någon akut sjukdom, t ex feber,
förkylning, hudsår eller urinvägsinfektion, ring då tel. 010 – 499 86 00.

Inträffar något akut på operationsdagen,
kontakta kliniken på tel. 010 – 499 86 00.

På operationsdagen

Vid ankomst till kliniken på Göteborgsvägen 95 (ingång även
Bergskroken 1) åker du först upp till plan 5 för att anmäla din
ankomst, vi tar sedan hand om dig och visar dig upp till plan 6
för ombyte och andra förberedelser.